Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van RegioKoopjes.nl


RegioKoopjes.nl wordt onderhouden door HaagMedia (hierna 'HaagMedia'). Op de inhoud en het gebruik van RegioKoopjes.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van RegioKoopjes.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. HaagMedia behoudt zich het recht voor RegioKoopjes.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op RegioKoopjes.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten


Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van RegioKoopjes.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan HaagMedia, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan HaagMedia zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van RegioKoopjes.nl, mag niets van RegioKoopjes.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van HaagMedia.

Uitsluiting van aansprakelijkheid


Alle informatie op RegioKoopjes.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. HaagMedia spant zich in om de informatie op RegioKoopjes.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. HaagMedia sluit iedere aansprakelijkheid voor op RegioKoopjes.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op RegioKoopjes.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. HaagMedia sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op RegioKoopjes.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid


HaagMedia spant zich in om RegioKoopjes.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van RegioKoopjes.nl.

Hyperlinks


Hyperlinks op RegioKoopjes.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan HaagMedia. HaagMedia biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door HaagMedia worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op RegioKoopjes.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar RegioKoopjes.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van RegioKoopjes.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Wij gebruiken cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken

Akkoord